Балка

Наименование продукции Цена, руб/тн
Балка 10 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 33,010.00
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 33,560.00
Балка 12 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 32,140.00
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 30,310.00
Балка 14 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 28,590.00
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 33,260.00
Балка 16 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 30,900.00
Балка 18 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 31,110.00
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,960.00
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 8,910.00
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 41,840.00
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 28,550.00
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,880.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 31,230.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 31,170.00
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,760.00
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,670.00
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,000.00
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 41,940.00
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,860.00
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 40,950.00
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 41,010.00
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 41,900.00
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,010.00
Балка 30 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,730.00
Балка 30 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 32,440.00
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,880.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,870.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=8.7м, б/у 34,160.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 н/д, б/у 33,630.00
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 40,850.00
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 40,850.00
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,240.00
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,120.00
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,260.00
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,250.00
Балка 36 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 32,350.00
Балка 36 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 32,360.00
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,780.00
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,690.00
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 41,750.00
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 41,890.00
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,990.00
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,900.00
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,380.00
Балка 45 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 34,320.00
Балка 45 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 32,920.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,270.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=8.3м, б/у 33,580.00
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,720.00
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,740.00
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,090.00
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост. 43,080.00
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,810.00
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,870.00
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,860.00
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,880.00
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 34,660.00
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 34,580.00
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 34,610.00
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 34,580.00
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 34,650.00
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 34,710.00